Sanngirni, móðganir og fegrunaraðgerðir

Fjármálaráðstefna sveitarfélaga fer nú fram. Í morgun kom glöggt fram hjá formanni Sambands íslenskra sveitarfélaga að erfiðleikar eru í samstarfi sveitarfélaga við ráðherra ríkisstjórnarinnar og þá sérstaklega fjármálaráðherra.

 

Ósanngirni ríkisstjórnarinnar
Þarna nefndi formaðurinn sem dæmi að ríkisstjórnin sýni engan vilja til að koma til móts við gífurlegan kostnað sem hljótast mun af því þegar 1800 manns munu missa atvinnuleysisbótarétt um áramót. Ákveðinn fjöldi mun þá þurfa að leita til sveitarfélaganna um fjárhagsaðstoð til framfærslu. Fram kom að hér væri áætlað að kostnaður sveitarfélaga myndi þá fara úr 2,6 milljörðum króna og í 5-5,5 milljarða króna.

Á sínum tíma þegar atvinnuleysi jókst þótti sanngjarnt að sveitarfélögin tækju meiri þátt í greiðslu tryggingagjalds. Sveitarfélögin féllust á þetta. Nú hins vegar hefur dæmið snúist við. Ljóst er að atvinnuleysistölur Hagstofunnar lækka en það er vegna þess að atvinnulausir teljast nú skjólstæðingar sveitarfélaganna. Ástæðurnar hefur ríkisstjórnin hins vegar á ósvífin hátt talið vera ótrúlegan eigin árangur. Sveitarstjórnarmenn vita að svo er ekki. Og nú telur ríkisstjórnin hins vegar engan veginn hægt að horfa til sanngirnissjónarmiða og fellst ekki á það að nú eigi sveitarfélögin að greiða minna tryggingargjald! Ósvífni og óbilgirni sagði formaðurinn og sveitarstjórnarmenn taka undir það.

 

 

Móðgaður fjármálaráðherra móðgar sveitarstjórnarfólk
Næst steig fjármálaráðherra á stokk og átaldi formann Sambandsins fyrir að hafa talað um óbilgirni og taldi formanninn hafa móðgað sig. Í kjölfarið vindur ráðherra sér í að kynna nýjustu útgáfu ríkisstjórnarinnar: Ríkisbúskapurinn 2013-2016. Það er mál manna hér á fundinum að önnur eins fegrunartilraun hafi varla sést og það á kostnað skattborgara. Í ritinu er ekki orði minnst á hið dulda atvinnuleysi sem sveitarfélögin bera. Hvergi talað um að hagvöxturinn sem drifinn er af einkaneyslu sé fjármagnaður með skuldasöfnun. Ritið endurspeglar svo ótrúlega vel hversu ósvífin og óbilgjörn þessi ríkisstjórn er. Sem betur fer styttist í kosningar.